Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

HANDMADE SHRINE OF THE SACRED RELIC OF SAINT HELENA BY THE COMPANY OF CHURCH SUPPLIES ELEFTHERIOS A. MANIKAS & CO

With great pleasure and a great honor for our company,  we want to announce the completion of the assignment and hand-made shrine to be placed in the Holy Equal to the Apostles Helen sacred relics.

This special construction was manufactured by the company of religious articles ELEFTHERIOS A. MANIKAS & Co, after the consent of the general director of the Apostolic Diakonia, bishop Fanar Agathangelos.

The construction is handmade and unique.
The material is brass, on which there are hand-reliefs carvings with representations.
Length 175cm, 58cm width and 50cm height. For the construction were used approximately 16 meters of solid brass tube, 22 brass tape measures, specially configured and designed more than 100 stones stuck in specially designed handmade kastonia.

We thank the Director General of the Apostolic Ministry, Bishop Fanar Agathangelos for trust and value that made the award of this project in our company.http://www.manikas.gr/http://www.manikas.gr/category/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82.htm
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΜΑΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία μας, σας ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της ανάθεσης και χειροποίητης κατασκευής της λάρνακας που θα τοποθετηθεί το ιερό σκήνωμα της Αγίας Ισαποστόλου Ελένης.

Η ειδική αυτή κατασκευή κατασκευάστηκε από την εταιρεία εκκλησιαστικών ειδών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΜΑΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, μετά από την σύμφωνη γνώμη του γενικού διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας, επισκόπου Φαναρίου Αγαθάγγελου.

Η κατασκευή της είναι χειροποίητη και μοναδική.
Το υλικό κατασκευής είναι ο ορείχαλκος, επάνω στον οποίο υπάρχουν χειροποίητα ανάγλυφα σκαλίσματα με παραστάσεις. Έχει μήκος 175cm, πλάτος 58cm και ύψος 50cm. Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν περίπου 16 μέτρα ορειχάλκινου σωλήνα μασίφ, 22 μέτρα ορειχάλκινης ταινίας, ειδικά διαμορφωμένης και σχεδιασμένης και περισσότερες από 100 πέτρες κολλημένες σε ειδικά διαμορφωμένα χειροποίητα καστόνια.


Ευχαριστούμε θερμά τον γενικό διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας, επίσκοπο Φαναρίου Αγαθάγγελο για την εμπιστοσύνη και την τιμή που έκανε με την ανάθεση αυτού του έργου στην εταιρεία


μας.http://www.manikas.gr/http://www.manikas.gr/category/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82.htm